Obchodní podmínky

Registrace

Objednávat v tomto obchodě může pouze registrovaný zákazník. Pro registraci zašle zákazník svůj e-mail a kontaktní údaje na info@mth.info s požadavkem o registraci. Na základě tohoto e-mailu bude zákazníkovi přiděleno heslo, se kterým se může potom přihlásit do tohoto internetového obchodu. 

Objednání

Zákazník uvede při objednání platnou úplnou adresu v České republice a kontakt. Pokud je již v systému registrovaný, zkontroluje svoje údaje (jméno, název firmy, adresu firmy, telefon, dodací adresu, IČO a DIČ). Dále vybere způsob dopravy. Odesláním objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Vyřízení objednávky

O průběhu vyřizování objednávky je zákazník informován prostřednictvím e-mailů. Po odeslání objednávky dostane zákazník automatický informační e-mail, který bude obsahovat souhrnné informace objednávky. Tento automatický informační e-mail však ještě není potvrzením o přijetí objednávky prodávajícím.

Druhý e-mail zákazníka informuje o přijetí nebo nepřijetí objednávky prodávajícím, o termínu dodání, o způsobu dopravy, o úhradě a případně o částečném nebo náhradním plnění.

Doprava

Zákazník si může zvolit jako dopravce PPL, Českou Poštu, nebo po předchozí domluvě osobní odběr v sídle firmy v Brně.

 

Při převzetí zboží od dopravce musí zákazník zkontrolovat neporušenost obalu a v případě poškození sepsat s řidičem reklamační protokol.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky jsou platba převodem celé částky před expedicí, poštovní dobírka, nebo platba v hotovosti při osobním odběru. U stálých zákazníků je možné se dohodnout i na jiných platebních podmínkách. Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě v sídle firmy v Brně.

Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.

V tomto internetovém obchodě jsou během vkládání do nákupního košíku ceny uvedeny bez DPH. Před odesláním objednávky je v rekapitulaci objednávky připočtena DPH v příslušné výši.

Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s objednávkou (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.), si hradí kupující sám.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi ve vhodném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci záručního listu a daňový doklad.

Odstoupení od prodeje, reklamace a právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude zákazník neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud zákazník již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena.

Práva a povinnosti mezi zákazníkem a dodavatelem zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Zákazník i prodávající vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby v přiměřené lhůtě dosáhli dohody o vyřešení veškerých případných sporů vyplývajících z tohoto obchodu smírným mimosoudním způsobem, a to jednáním, započatým neprodleně po vzniku takového sporu. V případě, že zákazník a prodávající nedosáhnou vyřešení tohoto sporu smírným mimosoudním způsobem, bude tento spor rozhodován před obecným soudem prodávajícího a v souladu s obchodním právem České republiky.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě se řídí specifikací výrobců a platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uvedené v objednávce slouží výhradně pro potřeby dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že nebude předávat tyto osobní údaje zákazníků třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Registrací a přihlášením do tohoto obchodu zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Dodavatel si vyhrazuje právo upravovat a měnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od ledna 2017.

Zapomenuté heslo


V košíku máte 0 produktů.
Celkem za: 0
Přejít k pokladně